SEKCE SPELEOTURISTIKY

Pod pojmem speleologie si nepředstavujeme jenom lezení do jeskyní. Speleologie zahrnuje také zájem o podzemní prostory, ať už přírodní nebo vytvořené člověkem, ale také o jevy, které s těmito útvary souvisejí - povrchové krasové jevy, vznik krasové krajiny, geologii, jeskynní flóra a fauna.

Toto naše pojetí speleologie předpokládá zvládnutí speleoalpinistických technik mezi něž patří mimo jiné jednolanová technika. Pomocí této techniky sestupujeme a vystupujeme po laně, stavíme lanové lávky, lanovky atp. Takto široce pojatá koncepce speleologie nabízí mnoho různých zájmových alternativ trávení volného času v přírodě pro všechny generace.

>>> PROGRAM AKCÍ NA ROK 2015 <<<


Klub českých turistů


Česká speleologická společnost


Speleologický klub FBMI Duhy Studánky


kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ