KVĚTNOVÝ CHLUM

Český kras, Srbsko, 9.-11. května 2003


   Všemi účastníky velmi pozitivně hodnocená akce v nádherném prostředí Českého krasu. V sobotu dopoledne jsme rozděleni na skupinu A a skupinu B (čistě rozlišovací označení) navštívili nepřístupné Srbské jeskyně v lomu Na Chlumu (lokalita ZO ČSS 1-06, Speleoklub Praha). Jeskyně tvoří třípatrový systém chodeb, nejvyšší patro je tvořeno spletí plazivek. Účastníci si kromě modřin, zabláceného oblečení, rukou i tváří jistě odnesli nezapomenutelné zážitky na místa, jejichž názvy hovoří za vše: „Striptýz“ či „Bahnitá síň“.
   Odpoledne jsme vyrazili na krasovou vycházku Císařskou a Kodskou roklí. Potůčky tekoucí roklemi vytvořily především v Císařské soustavu travertinových hrázek a kaskád. Travertin je termín pro sladkovodní pramenný vápenec (usazenina vzniklá vysrážením CaCO3 z nasycené krasové vody; k vysrážení dochází úbytkem CO2 v důsledku oteplení vody, prudkým pohybem vody nebo životní činností organismů, např. mechů a řas). Pokud je pramenný vápenec nezpevněný, nazývá se pěnovec.
   Večer se účastníci utkali ve hře zvané Jeskyňářské kolo štěstí. V jedné z meziher museli soutěžící trojice vymyslet básničku obsahující tyto slova: jeskyně, kras, lano, stalaktit, kámen, díra, Beroun, bloudit.
   V neděli jsme se věnovali nácviku lezení po speleologickém žebříku, jištění pomocí slaňovací osmy a zachytávání pádu do lana.

A nakonec jedna básnička za všechny ze soutěže:

Nesu si, nesu si
lano na rameni.
Chci vlézt do jeskyně,
říkáme jí Na kameni.

Je to taková špinavá díra,
smrdí tam bahno, voda a síra.
Za to uvnitř je nádherný kras,
snadno tam však zlámeš vaz.

Onehdy praštil jsem se o stalaktit
a cesty ztratil nit.
Mám však veliké štěstí,
bloudil jsem, bloudil
a najednou ocitl jsem se
v Berouně na náměstí.prezenčka v Srbských jeskyních


na trubkovém trenažéru


travertinové hrázky v
Císařské rokli


místo našeho ubytování v Srbsku

foto: Jiří Antonín

top

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ