PODZEMNÍ PRAHA

22. března 2003


   V prvním jarním sobotním podvečeru jsme se sešli před bývalou parní čističkou v Praze - Bubenči, abychom si ji při nadstandardní exkurzi pro naši sekci pěkně dopodrobna prohlédli. Exkurze trvala dvě hodiny a byla velice zajímavá. Náš průvodce nám podal vyčerpávající výklad o historii a funkci čističky zpestřený veselými příhodami z prostředí, kam více než půl století směřovala pražská splašková voda.


budova bývalé parní čističky v Praze - Bubenči

   Byla postavena v létech 1901 až 1906 podle projektu inženýra Williama H. Lindleye jako součást nové pražské kanalizační soustavy. Byla zřízena k čištění pražských odpadních vod mechanickými způsoby, cezením a usazováním. Objekt tvoří provozní budova se strojovnami, včetně strojovny s funkčními parními stroji firmy Dříve Breitfeld & Daněk, pod provozní budovou pak vlastní technologie v členitém podzemí. Středem podzemí je mohutná prostora s bazénem lapače písku. Mezi provozní budovou a plavebním kanálem pak leží podzemní usazovací nádrže. Podzemí je nádherně provedeno z červených kanalizačních cihel a představuje naprosto jedinečný soubor chodeb, sálů, kleneb a otvorů.

www.ekotechnickemuseum.cz


foto: Jiří Antonín

top

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ