DŮL PASKOV + ŠTRAMBERK

22.-24. dubna 2004


   Ve čtvrtek pozdě večer (22.30) dorazila početná skupina speleologických nadšenců z Prahy a okolí na základnu ZO ČSS 7-07 Ostrava. Ihned po příjezdu absolvovali krátkou noční prohlídku Štramberka spojenou s marným hledáním otevřené restaurace. V pátek 23.4. již v 6.45 míříme pod vedením předsedy ZO Václava Šutty (organizátora akce) do obce Staříč k dolu Paskov, závod Staříč II.
   Po seznámení s mapami dolu a dalšími podrobnostmi nás navlékli do fáraček, nohy do onucí, nafasovali jsme nifky a záchranné masky a v zápětí se rychlostí 15 m/s řítili na 4. patro dolu do hloubky přes 900 metrů pod povrchem. Zde jsme prošli asi 2 km chodeb, svezli se „lochneskou“ a prohlédli si porub. Vše za plného provozu. Ač jsme nebyli nijak zvlášť špinaví od uhelného prachu, krásné černé linky kolem očí nás i přes veškerou snahu a mýdlo v očích zdobily až do večera. K dolu Paskov patří i cvičná štola, která je otevřená pro veřejnost. Zde jsme shlédli funkční techniku používanou dnes i v minulosti v dolech.
   Po návratu na Štramberk jsme si prošli jeho hlavní a pro nás zajímavé lokality (Zámecký lom, Kamenárku, Arboretum - botanickou zahradu) s povrchovou obhlídkou místních jeskyní. V horní etážích lomu Kotouč jsme pak hledali zkameněliny. Náročný den zakončila skvělá sauna.
   V sobotu 24.4. pro nepřízeň počasí jsme nakoukli pouze do jeskyně Pouťové a převážná část účastníků (pokud už neodjeli v pátek) akci opustila.


„Důl PASKOV, závod Staříč II“

z internetu:

 • V současné době Důl Paskov sestává z důlního závodu Staříč.

 • Výstavba Dolu Paskov zahájena v roce 1961. Roku 1965 se datuje počátek těžby. Výstavba Dolu Staříč zahájena v roce 1963. Počátek těžby rok 1970.

 • Důl Paskov vznikl sloučením původně samostatných dolů Paskov a Staříč k 1.1.1994.

 • Územně se rozkládá na čtyřech lokalitách: Paskov, Chlebovice, Staříč a Sviadnov, tvořených správními a provozními objekty a komplexy povrchových pracovišť včetně důlních jam. Od 1.1.1998 byl zahájen útlum na lokalitě Paskov, kde v současnosti probíhají závěrečné etapy technické likvidace dolu. Nadále je zde provozován úpravárenský komplex a navazující provozy.

 • Důlní činnost se zúžila na lokality Staříč, Chlebovice a Sviadnov, které jsou v podzemí propojeny důlními díly. V dole byly zlikvidovány neefektivní části dobývacího prostoru a byl omezen provoz na povrchu lokality Sviadnov.

 • Důl Paskov o.z. je jediným činným dolem v ostravské části revíru.
  ·   Dobývací prostor Dolu Paskov sestává pouze z dobývacího prostoru Staříč o ploše 40,4 km2
  ·   Průměr. stav zaměstnanců : celkem 3 400 , z toho 2 400 dělníků v podzemí.
  ·   Roční těžba ROTP : 1 100 kt.

 • Jsou dobývány sloje spodní hrušovské a svrchní petřkovické ostravského souvrství z úrovně - 600 m n. m. a probíhá postupně investiční otvírka uhelných zásob pod touto úrovní ve vybraných dobývacích krách. Mocnost dobývaných slojí činí v průměru 120 cm.

 • V ražbách, s ohledem na nebezpečí průtrží, převažuje klasická technologie s využitím trhací práce. Vrtání a nakládání je řešeno vrtacími vozy a hydraulickými nakládači.

 • Pro dobývání se používá výhradně uhelných pluhů a individuální hydraulické výztuže. V příznivých geologických podmínkách je využíváno pluhového komplexu s posuvnou výztuží Hemscheidt a pluhem Halbach-Braun.

  Důl těží výlučně koksovatelné uhlí nejvyšší kvality pro metalurgické účely v tuzemsku i na export.

 • Veškerá surová těžba je po vytřídění kamene nad 200 mm odvezena železničními vagóny na zpracování na úpravnu nacházející se na lokalitě Paskov.

 • Úpravna Paskov je kombinovanou úpravnou, ve které se surové uhlí 0 - 0,5 mm upravuje flotací, 0,5 - 10,0 mm v pneumatických sazečkách a 10,0 - 200,0 mm v těžkosuspenzních rozdružovačkách Drewboy. Úpravna byla uvedena do provozu v roce 1970 a zpracovává nejkvalitnější koksovatelné uhlí. Kalový oběh je dostatečně dimenzován instalací hyperbalické filtrace v roce 1994.

 • Pro výchovu a vzdělávání pracovníků slouží podnikový institut vzdělávání. Toto moderní výchovně-vzdělávací zařízení je vybaveno nejen audiovizuální a výpočetní technikou, ale i cvičnou štolou, v níž jsou instalována v provozuschopném stavu všechna zařízení používaná v důlním provozu. Tento trenažér je v regionu využíván i školními výpravami a turisty.
před dolem Paskov


Jirka zápasí s onucínifky


dostali jsme
srdíčkovou polívku
(stejně jako ostatní havíři)


všichni bez Jiřího A.


předseda z nás
vypadal nejlípi po umytí jsme vypadali
jako pracovnice z E 55před cvičnou štolou


v části cvičné štoly

foto: Jiří Antonín
Jiří Janiga

top

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ