Vážení přátelé jeskyní a speleoturistiky,

   v následujícím přehledu možná najdete akci, které byste se chtěli zúčastnit. Obraťte se, prosím, přímo na pořadatele nebo kontaktní osoby, jejichž adresy jsou u akcí uvedeny. Přejeme hodně zajímavých zážitků.

Programová rada KČT, Sekce speleoturistiky

Název: SPELEOFÓRUM, 34. ročník

Termín: 24.- 26. dubna 2015
Místo: Sloup v Moravské krasu (Jihomoravský kraj)
Pořadatel: Česká speleologická společnost

Popis: Tradiční celorepublikové setkání jeskyňářů a příznivců s mezinárodní účastí. Promítání filmů, fotek, prezentace, postery, prezentace objevů v ČR i zahraničí, prodej speleologické techniky a dalších předmětů a vybavení. Diskuze a zábava s živou kapelou až do ranních hodin, exkurze.

Odkaz: stránky akce

Název: Otvírání Chlumu - CHLUMOCHOD

Termín: 1. května 2015
Místo: Srbsko, lom Na Chlumu, Český Kras (Středočeský kraj)
Pořadatel: ZO ČSS 1-06 Speleoklub Praha

Popis: Jednodenní setkání jeskyňářů a přátel krasu s možností podzemní exkurze, množstvím netradičních a zábavných jeskyňářských soutěží pro dospělé i nejmladší děti a speleoobčerstvením.
CHLUMOCHOD - již 14. ročník tohoto otevřeného závodu na 33 a 80 výškových metrů zdolávaných pomocí SRT metody (jednolanová technika pro výstup po laně).

Odkaz: stránky akce

 Název: LIS - licenční kurz Instruktor speleologie a speleoalpinismu

Termín: 6. - 10. května 2015
Místo: Vápenná - Lesní čtvrť (Jeseník, Olomoucký kraj)
Pořadatel: Speleologický klub FBMI Duhy Studánky, Speleosekce KČT

Popis: Na Slonkově chatě ve Vápenné a jejím okolí proběhne vyvrcholení tohoto kurzu a složení závěrečných zkoušek bahnem, tmou, zimou a technikami lezeckými prověřených budoucích instruktorů. Lanové hříčky, jeskyně, lezecký trenažér SRT, společenská zábava...
Cena: 180,- Kč/noc. Ubytování: stany u Slonkovy chaty. Vybavení: vlastní do jeskyně, karimatka, spacák, pochutiny, odvaha.

Odkaz: stránky akce

Případné náměty a návrhy akcí pro rok 2015 zasílejte laskavě na naši e-mailovou adresu.

Speleosekce KČT nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu
a bezpečnost akcí, které pořádají jiné subjekty.
Akce pořádané Speleosekcí KČT jsou označeny symbolem a Speleosekce KČT
je také v seznamu uvedena jako pořadatel akce.

poslední aktualizace seznamu:
19. 1. 2015

top

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ