Název: Podzemní Praha - PROBĚHLO

Termín: 22. března 2003
Místo: Praha 6 - podzemí
Pořadatel: Duha Studánka a Speleosekce KČT

Popis: Odpolední a večerní výlet do podzemí Prahy, tentokrát do staré podzemní bubenečské čističky odpadních vod a starých podzemních vodotečí. Doplněno prohlídkou parních strojů a technického vybavení čističky s odborným výkladem. Zakončení testem nabytých znalostí.

Název: XXII. Speleofórum - PROBĚHLO

Termín: 4. - 6. dubna. 2003
Místo: Rudice, Moravský kras
Pořadatel: Česká speleologická společnost

Popis: Tradiční setkání jeskyňářů, přednášky, exkurze do jeskyní, ubytování ve stanech nebo v ubytovně, účastnické poplatky a přihlášky na exkurze na místě, výstroj vlastní.

  Název: Škola lezení - PROBĚHLO

Termín: 16. - 20. dubna 2003
Místo: Dobřichovice a Srbsko u Berouna
Pořadatel: Duha Modrá Střelka, Duha Studánka a Speleosekce KČT

Popis: Kurz horolezectví na skalách v Českém krasu pod vedením zkušených lektorů. Kromě lezení po skalách je zařazena i návštěva jeskyní. Cena 700 Kč zahrnuje vše - komfortní ubytování se sprchami, stravu, zapůjčení lezeckého materiálu a pojištění.

  Název: Jeskyně Rychlebských hor - PROBĚHLO

Termín: 25. - 27. dubna 2003
Místo: Vápenná - Lesní čtvrt (u Jeseníku)
Pořadatel: Speleosekce KČT

Popis: Akce zaměřená na jeskyně v Rychlebských horách (Rasovna u jeskyně Na Pomezí, Velký dóm, Roušarova j.). Ubytování ve vlastním stanu u lesácké chaty Slonkovka (polní podmínky).

  Název: Jeskyně pravého břehu Berounky - PROBĚHLO

Termín: 26. dubna 2003
Místo: Srbsko a okolí, Český kras
Pořadatel: Česká speleologická společnost 1-06 Speleoklub Praha, Speleosekce KČT

Popis: Jednodenní putování po jeskyních pravého břehy Berounky v okolí Srbska. Jedná se o vzdělávací akci - odbornou exkurzi - pod vedením RNDr. Karla Žáka ze Státní geologické služby (dříve Ústřední ústav geologický). Cílem jsou krasové jevy, jeskyně a geologie oblasti. Nejedná se o prolézání velkých jeskynních systémů, návštěvy jeskyní jsou zařazeny jen jako praktický doplněk výkladu.

  Název: Otvírání Chlumu - PROBĚHLO

Termín: 1. května 2003
Místo: Srbsko, Český Kras
Pořadatel: Česká speleologická společnost ZO 1-06 Speleoklub Praha a Speleosekce KČT

Popis: Jednodenní setkání jeskyňářů a přátel krasu s možností podzemní exkurze, množstvím netradičních a zábavných jeskyňářských soutěží pro dospělé i nejmladší děti a speleoobčerstvením.

  Název: Květnový Chlum - PROBĚHLO

Termín: 9. - 11. května 2003
Místo: Srbsko, Český Kras
Pořadatel: Speleosekce KČT a Duha Studánka

Popis: Exkurze do jeskyní, nácvik jednolanové techniky, přednáška a botanická vycházka. Akce pro všechny generace speleologů. Cena: 350 Kč,- (pro členy KČT, Duhy nebo ČSS 1-06 a 7-07, pro nečleny 480,- Kč) zahrnuje ubytování na úrovni (spacáky netřeba), jídlo po celou dobu akce, pojištění, půjčovné materiálu a náklady na programový materiál. Kromě oblečení není třeba zvláštní jeskyňářské vybavení, kdo ho však má, bude vítáno.

  Název: Jeskyně Moravského krasu - PROBĚHLO

Termín: 13. - 15. června 2003
Místo: základna poblíž Macochy
Pořadatel: Speleosekce KČT

Popis: Exkurze do jeskyní Moravského krasu. Plné jeskyňářské vybavení a dobrá kondice podmínkou.

  Název: Vzhůru na dno 2003, Duhová lesní speleoškola III. - PROBĚHLO

Termín: 8. - 17. srpna 2003
Místo: Vápenná – Lesní Čtvrť, Jeseníky
Pořadatel: Duha Studánka a Speleosekce KČT

Popis: Kurz speleologie a jednolanové techniky pro mládež starší šestnácti let, přednášky a exkurze do jeskyní, ubytování ve stanech a lesní chatě Slonkovka, cena 1399,-/1849,- Kč zahrnuje instruktory, stravování, ubytování v polních podmínkách a zapůjčení materiálu.

  Název: Pseudokras v Broumovských stěnách - PROBĚHLO

Termín: 12. - 14. září 2003
Místo: Ostaš
Pořadatel: Speleosekce KČT a ZO ČSS 5-03

Popis: Poznávání pseudokrasu v těchto lokalitách: Ostaš, Kočičí skály, Hejda (kořenové stalagmity), přednáška o pseudokrasu, příp. návštěva mokré pseudokrasové jeskyně. Cena 300 Kč zahrnuje pouze ubytování.

  Název: Výroční zasedání aktivu sekce - PROBĚHLO

Termín: 19. - 21. prosince 2003
Místo: Krkonoše - chata Bumbálka
Pořadatel: Speleosekce KČT

top

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ