Název: XXIII. Speleofórum - PROBĚHLO

Termín: 16. – 18. dubna 2004
Místo: Rudice, Moravský kras
Pořadatel: Česká speleologická společnost

Popis: Tradiční setkání jeskyňářů, přednášky, exkurze do jeskyní, ubytování ve stanech nebo v ubytovně, účastnické poplatky (100 Kč) a přihlášky na exkurze na místě, výstroj vlastní.

  Název: Fárání na Dole Paskov a jeskyně Štramberského krasu - PROBĚHLO

Termín: 23. – 25. dubna 2004
Místo: Štramberk
Pořadatel: ZO ČSS 7-07 a Speleosekce KČT

Popis: V pátek sfáráme do Dolu Paskov, závod Staříč II ve Staříči u Ostravy. Potom se přesuneme na Štramberk do základny Ostravské speleoskupiny ZO 7-07 a o víkendu si prohlédneme podzemní i povrchové krasové jevy Štramberka. Cena zatím nestanovena. Oblečení: do jeskyní.

  Název: Otvírání Chlumu - PROBĚHLO

Termín: 1. května 2004
Místo: Srbsko, Český Kras
Pořadatel: Česká speleologická společnost ZO 1-06 Speleoklub Praha a Speleosekce KČT

Popis: Jednodenní setkání jeskyňářů a přátel krasu s možností podzemní exkurze, množstvím netradičních a zábavných jeskyňářských soutěží pro dospělé i nejmladší děti a speleoobčerstvením.

Název: Odborný seminář Fotografování v podzemí - PROBĚHLO

Termín: 15. května 2004
Místo: Rudice, Moravský kras
Pořadatel: Marek Audy

Popis: Cena 200 Kč. Registrace účastníků v 9:00; zahájení, úvod v 9:30; zdroje světla - rozdělení, vhodnost použití, nastavení expozice, zásady pořádání exkurzí, digitální fotoaparát - výběr fotoaparátu resp. požadované funkce, speciální techniky podzemní digitální fotografie; polední přestávka 12:00 - 14:00; fotoexkurze - praktické ukázky využití různých světelných zdrojů v jeskyni; vyhodnocení snímků: 17:00; diskuse, příp. promítání seriálů.
Na fotoexkurzi nutné: přilba odpovídající osvětlení, overal, gumáky.
Doporučujeme: fotoaparát (film, baterie), stativ, eventuálně také u analogových fotoaparátu: konverzní filtr modrý B12 a drátkovou spoušť s aretací, u digitálů: připojovací kabel (pro možnost vyhodnocení na večerní diskusi. Podporovány budou rozhraní: USB, FireWare 400 i 800).

  Název: Jeskyně Rychlebských hor II - PROBĚHLO

Termín: 14. - 16. května 2004
Místo: Vápenná - Lesní čtvrt (u Jeseníku)
Pořadatel: Speleosekce KČT

Popis: Akce zaměřená na jeskyně v Rychlebských horách Rasovna u jeskyně Na Pomezí, Velký dóm, Roušarova j.). Ubytování ve vlastním stanu v lomu u Roušárky (polní podmínky). Cena 200 Kč.

  Název: Vzhůru na dno 2004, Duhová lesní speleoškola III. - PROBĚHLO

Termín: 30. července - 8. srpna 2004
Místo: Vápenná – Lesní Čtvrť, Jeseníky
Pořadatel: Duha Studánka a Speleosekce KČT

Popis: Kurz speleologie a jednolanové techniky pro mládež starší šestnácti let, přednášky a exkurze do jeskyní, ubytování ve stanech a lesní chatě Slonkovka, cena 1.450,-/1.920,- Kč zahrnuje instruktory, stravování, ubytování v polních podmínkách a zapůjčení materiálu.

 Název: Tam, kde nejsou vidět hvězdy VII. - PROBĚHLO

Termín: 26. - 28. listopadu 2004
Místo: Vápenná – Lesní Čtvrť, Jeseníky
Pořadatel: Duha Studánka, Speleosekce KČT a ZO ČSS 7-07 Ostrava

Popis: V průběhu letošního podzimu pořádáme další jeskyňářskou akci v jesenickém krasu. Je to už dlouho co jsme byli naposledy v jeskyních. Tentokrát nás opět čeká průzkum velké krasové oblasti kolem Vápenné u Jeseníku. Tam, mimo jiných nádherných jeskyní, najdeme rozsáhlou a málo prozkoumanou jeskyni Raušárku s neobvykle bohatou krápníkovou výzdobou, která je propletena množstvím chodeb. Na povrchu nás čeká pochopitelně nácvik jeskyňářských dovedností: jednolanová technika, trénink na nízkých lanech, několik vysokých lanových překážek a nácvik dalších speleotechnik. Stranou nezůstane ani průzkum povrchových krasových jevů. Každá velká jeskyňářská akce nemůže být bez speleosoutěží, nejrůznějších her, speleologického guláše a speleologických tvarohových buchet.

  Název: Výroční zasedání aktivu sekce - PROBĚHLO

Termín: 17. - 19. prosince 2004
Místo: Krkonoše - chata Sokolka
Pořadatel: Speleosekce KČT

top

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ