Metodické materiály sekce speleoturistiky

• Metodický pokyn pro speleologickou a speleoalpinistickou činnost sekce (otevřít)

• Doporučené vybavení na speleologickou akci a zásady jeho používání (otevřít)

• Bezpečnostní směrnice České speleologické společnosti (otevřít)

 

Doporučená literatura

Ondřej Belica:
  Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou - GRADA 2014

Ing. MATÝSEK Radomil († 2007):
  SPELEOALPINISMUS I. a II. díl - Ostrava 2002
 pozn.: 1. díl vyšel knižně, Matýsek později vydal 2. díl a aktualizovaný 1. díl již pouze na CD.
 S laskavým svolením paní Matýskové lze soubory knihy BEZPLATNĚ získat po zaslání
 požadavku na adresu jiri.antonin@seznam.cz.

RNDr. BOSÁK Pavel, CSc. a kol.:
  JESKYŇÁŘSTVÍ v teorii a praxi - Česká speleolog. společnost, Praha 1988

Doc. RNDr. PANOŠ Vladimír, CSc.:
  KARSOLOGICKÁ A SPELEOLOGICKÁ TERMINOLOGIE - výkladový slovník - Knižné centrum, Žilina 2001

Doc. PhDr. NEUMANN Jan, CSc. a kol.:
  Překážkové dráhy, lezecké stěny a VÝCHOVA PROŽITKEM - Portál 1999

WARILD Alan:
  VERTICAL - (anglicky)

Bruce SMITH:
  ON ROPE: North American Vertical Rope Techniques for Caving - (anglicky)


kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ